Grön flagg

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Grön Flagg

Förskolan är cerifierad för Grön Flagg, ett miljö och hållbarhetsarbete i samarbete med Håll Sverige Rent.

Vi har arbetat utifrån två temaarbeten, Hälsa och Livsstil samt Vatten.

Vårt nya tema är Närmiljö med utvecklingsområden inom:

Årstiderna, Återvinning, och boende/trafik.

Årstiderna

Vi vill göra barnen medvetna hur väderlek och årstiderna påverkar naturen och omgivningen i vår närmiljö.

Återvinning

Vi vill göra barnen mer medvetna och delaktiga i återvinning och återanvändning av material som vi har på förskolan och i dess miljö.

Boende/ trafik

Vi vill göra barnen medvetna om olika boendeformer och boendemilö i vår närmiljö. Vi vill göra barnen medvetna om trafiksituationen i vår närmiljö.

 

Ur brev från Grön Flagg till vår förskola:

Grattis Förskolan Sundbyvägen!

Er 2:a Grön Flagg-rapport är godkänd. Nu har ni en superbra rapport!! Den är jättefin och det ser ut som om barnens fantasi och kreativitet har flödat i
ert Grön Flagg-arbete. Det är jättekul att läsa barnens kommentarer på era bilder. Det är bra att ni jobbar så aktivt med barnens delaktighet inom Grön Flagg och att ni försöker hålla en så stor flexibilitet i arbetet som möjligt för att följa barnens intressen och idéer.
När barnens intresse är fångat, så kommer lärandeprocessen av sig självt. Bra jobbat!

Vi ser fram mot ert nästa arbete inom Grön Flagg

 

Kontaktpolitiker

Susann Karlsson  susann.karlsson@live.se  070-107 61 25