Sundbyvägens mål

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Alla som vistas på Sundbyvägen ska:

· Känna sig välkomna och väl emottagna.
· Känna trygghet.
· Bli sedda och hörda.

Verksamheten skall präglas av:

· Flexibilitet.
· Lyhördhet för såväl gruppen som individens behov.
· Positiv atmosfär.
· En vilja att alltid göra det bästa av varje situation.
· En strävan att utveckla starka och självständiga individer.
· En öppenhet för ökad föräldrasamverkan.