Sundbyvägens mål

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Alla som vistas på Sundbyvägen ska:

· Känna sig välkomna och väl emottagna.
· Känna trygghet.
· Bli sedda och hörda.

Lokala verksamhetsmål 2016/ 2017 i FSO Norr.


Under läsåret har samtliga arbetslag tillsammans med barnen arbetat tematiskt med litteratur och det har skapats ett tvärvetenskapligt och fördjupat lärande.

Under läsåret 2016/ 2017 använder arbetslaget pedagogisk dokumentation för att granska och analysera förhållningssätt och arbetssätt i relation till hur det bidrar till barns förändrade kunnande.

Under läsåret 2016/ 2017 har arbetslagen haft dialog med vårdnadshavare och skapat delaktighet med stöd av språkdomäner.

Under läsåret 2016/ 2017 har arbetslagen genom kontinuerlig reflektion med barnen arbetat med barnens inflytande av innehållet i den pedagogiska verksamheten.