Utvecklingssamtal

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Alla föräldrar har tillsammans med den ansvarige på sin avdelning ett utvecklingssamtal om året. Under samtalet pratar vi om verksamheten, hur barnets utveckling, trivsel, kamrater, lärande, trygghet och mycket annat. En del av barnen erbjuds att deltaga vid utvecklingsamtalen. Om föräldrar önskar ytterligare ett samtal kommer vi att erbjuda det.