Hämtningar och lämningar

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

När föräldrar lämnar sina barn har vi som mål att emottagandet skall vara så positivt som möjligt för både barn och förälder. Vi har en ömsesidig information av vad som kan vara av vikt för barnet. Vid hämtningar är vårt mål att förälder skall få veta så mycket som möjligt hur barnets dag har varit.