Föräldrasamverkan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

På vår förskola arbetar vi för att skapa ett nära och förtroendefullt samarbete med barnens vårdnadshavare. En personal möter alltid upp barn och föräldrar vid ankomst till förskolan och vi avslutar dagen med en kort sammanfattning av hur dagen har varit. Vi erbjuder minst ett utvecklingssamtal per/år samt ett föräldramöte där vi strävar efter att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet samt inflytande i den pedagogiska verksamheten.