Sundbyvägens förskola

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vi arbetar för att alla skall känna sig trygga, välkomna och respekterade. Barnens intressen, tankar och teorier inspirerar oss och driver verksamheten framåt. Vi vill tillsammans med barnen lägga grunden för ett livslångt lärande.

 

sundbyvägens förskola

Förskolan Sundbyvägen som tillhör förskoleområde Norr, ligger i ett äldre villa- och hyreshusområde i stadsdelen norr cirka 1,5 kilometer från Eskilstuna centrum. I vår direkta närhet har vi tillgång till grönområden och lekparker.
Ett par hundra meter från förskolan ligger Årbyskolan, som är en F-9 skola, där de flesta av våra barn börjar.På förskolan har vi sex avdelningar.