Föräldrasamverkan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Strigeln har inskolningssamtal, uppföljningsamtal, traditionella föräldramöten och gemensamma familjesammankomster.
Vi har ett föräldraråd med representanter för föräldrarna och personalen.

Ett par gånger per år träffas representanter från varje föräldraråd samt förskolecheferna.