Pilen

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

På Pilen arbetar vi utifrån förskolans läroplan och den lokala verksamhetsplanen och strävar efter, i första hand, att barnen känner sig trygga och har roligt. Barnens utveckling sker genom ett lustfyllt lärande i såväl den fria leken som i de planerade aktiviteterna och i olika vardagssituationer.
Vi vill också att barnen skall ha inflytande över sin vardag och verksamhetens innehåll.

Vi försöker ha en stimulerande innemiljö där barnen själva kan dela upp sig i grupper efter intressen och kan ta för sig av rummens material.  Vi vistas utomhus varje dag, både på vår gård och vi går kontinuerligt till skogen och utforskar närområdet.

Under vårterminen 2016 kommer vi bl a att arbeta med tema sagor. ”Sagan om Vanten”, ”De tre små grisarna” och ”Bockarna Bruse”. Genom att arbeta med samma sagor på olika sätt hjälper vi barnen till läsförståelse.
Barns språk stimuleras när man använder metoder som både är roliga och spännande. Sagor roar, engagerar och sätter fart på barnens fantasi och känslor. Den väcker barns lust och nyfikenhet.
Genom sagan tränar vi upp det svenska språket. Att få höra sagor och uppleva dem med alla sinnen leder också till att barnen blir intresserade av andra böcker. Arbetet med sagan gör att barnen blir trygga och bygger upp sin självkänsla och gruppkänsla. Man har roligt tillsammans och barnen vågar vara medelpunkten och de lär sig att tala inför publik.