Kastanjen

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

På Kastanjen har vi fokus på att barnen ska vara trygga och ha möjlighet att leka, lära och utvecklas.
Varje vecka reflekterar vi kring vårt arbetssätt, vårt förhållningssätt till barn, lärande och kunskap. Vi strävar efter att vara närvarande i barnens upplevelser.

Våra dagar på Kastanjen
8.00 Frukost
8.45 - 10.45 Utevistelse/Inne aktiviteter
10.00 ca Fruktpaus
11.15 Lunch
11.45 Sovvila, följt av inneaktiviteter
13.15 ca Fruktpaus
14.30 Mellanmål

Vi har fasta aktiviteter under veckans dagar. Detta för att skapa rutin för barnen. Vår tanke är att rutiner skapar trygghet och möjlighet att leva ut i lek och lärande.
En vecka på Kastanjen ser just nu ut så här:
Måndag:
Utelek på gården.
Vi använder kroppen, tränar grovmotorik och får frisk luft. Vi samspelar och utforskar.Tisdag:

Utelek på gården.
Innan lunchen läser vi böcker i två olika grupper, 7-9 barn per grupp.
Onsdag:
Innedag. Vi delar barngruppen i två eller tre mindre grupper.       
Vi delar upp oss på olika ”stationer”, exempelvis mini-röris, måla samt bygg/konstruktion.
Innan lunchen har vi sångsamling tillsammans med grannavdelningen Pilen.


"Hur känns det?"

Torsdag:
Vi går på promenad och utforskar närmiljön.
Då tränar vi motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning genom att gå tillsammans. Vi utvecklar vår matematiska förmåga genom att träna på lägesord såsom ”bakom”, ”framför” och ”bredvid”.
Vi tränar vår sociala kompetens genom att gå tillsammans, vänta på varandra, samtala om det vi ser och upplever.
Innan lunchen läser vi böcker i två olika grupper 7-9 barn per grupp.
Fredag:
Vi går till skogen.
Vi tränar grovmotorik genom att gå på ojämn mark, klättra över stenar, hoppa över grenar.

I skogen

Just nu arbetar vi med tema kroppen
Vi sjunger om kroppsdelar och gör rörelser till sångerna.
Vi dansar till musik.
Vi sitter, står, går, springer, hoppar, klättrar och vilar.
Vi har rörelse till programmet Mini-röris.
Vi samtalar med barnen om kroppsenergi och ork, vi pratar om vikten av att äta mat och dricka för att orka gå, hoppa, springa.

Föräldrasamverkan
Vi använder oss av personlig kontakt dagligen. Vi samtalar om dagen som varit och vad barnet varit med om. När tillfälle finns skickar vi sms/mms till vårdnadshavare för att ge dem inblick i sitt barns vardag på förskolan. Tanken är att stärka relationen mellan förskola och vårdnadshavare samt ge vårdnadshavare chans att ta del av verksamheten ”här och nu”.