Lönnen

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Just nu arbetar vi på Lönnen med temat "Kroppen", vi har bl.a. gjort hand- och fotavtryck , tittat på hur våra ögon ser ut och sjungit och samtalat om kroppen.

De yngre barnen utgör en rytmikgrupp, där vi också arbetar med kroppen och benämner de olika kroppsdelarna.

De äldre barnen på Lönnen bildar tillsammans med barn från Eken, en utflyktsgrupp. Vi går ofta till skogen där vi arbetar med grovmotoriken, letar och samtalar om djur.

Varje dag innan maten har vi samling där vi aktivt arbetar med språket och kommunens lässatsning. Just nu arbetar vi med "Petter och hans fyra getter".

Vi ger barnen förutsättning och tid till vardagslärande, då arbetar barnen såväl med matematik, teknik, språk som rörelse och samarbete.  Exempelvis vid på-och avklädning, "hur många strumpor har du?" " Är de lika/olika?" "Hur gör du när du sätter på dig dem?" "Kan du be någon kompis om hjälp?"
Även måltider och blöjbyten är tillfällen för lärande.