Eken

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Våra dagliga samlingar på Eken innefattar vår godmorgonsång som vi även sjunger på engelska och vi räknar alltid barnantalet tillsammans. Barnen får turas om att räkna, jämför antal pojkar med antal flickor.  Sedan varieras vårt innehåll med olika sånger, rim och ramsor, veckodagar, årstider etc och samtal om dagens aktiviteter.

Tisdagar har Eken de flesta av sina aktiviteter utomhus. För att stärka gemenskap och vikänsla i barngruppen har vi samlingar och lekar där vi tränar socialt samspel och motorik på ett lekfullt sätt. Ibland går vi iväg på utflykt med matsäck eller stannar på gården och äter lunch där.

Onsdagar delar vi barngruppen i två olika grupper. En grupp går iväg till skogen och den andra har tema aktiviteter på förskolan.

Torsdagar har de äldsta barnen egna aktiviteter vår så kallade storbarnsgrupp som i år är döpt av barnen till Leopardgruppen.
De yngre barnen träffas i Astridgruppen.
Astridsgruppens målsättning är framför allt att arbeta med barnens självkänsla och empati mot sina kompisar och allt levande. Vi samtalar om årstiderna genom att följa naturen ute på gården och benämna årstidernas olikheter, sjunga sånger som är förknippade med årstiden mm.

Vi har lekt lekar som har ett matematiskt innehåll t ex. "Vad är klockan Herr lejon?" Barnen får turas om att stå i centrum och tala om hur många steg de andra barnen ska ta = vad klockan är.
Dessutom har barnen fått öva på siffrornas utseende i olika sammanhang.

Övriga dagar har vi ett varierande innehåll i verksamheten.

Vårt motto är att ta tillvara dagens möjligheter till samvaro , samtal och utmaningar i den utsträckning som det går.