Tema energi och klimat

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Under perioden februari 2013 till maj 2014 kommer hela Stensborgsgatans förskola arbeta med temat "energi och klimat".

Mål 1:

Vi ska bli mer medvetna om att spara el i vår vardag.

Aktivitet: Vi ska under ett år ha minskat vår energiförbrukning genom att släcka lampor och stänga av andra energibovar. Varje avdelning samtalar kring detta tillsammans med barnen, t ex hur en lampa fungerar, elens väg från lysknapp till lampa, lågenergilampor m.m.  

Mål 2:

Vi vill göra barnen medvetna om att det finns alternativa energikällor i vårt samhälle och att vi påverkar vårt klimat.

Aktivitet: Varje avdelning ska fördjupa sig i minst en energikälla som t ex solenergi, vindkraft eller vattenkraft genom experiment, filmer, böcker m.m.
Vi ska också samtala tillsammans med barnen om vad det är som påverkar vårt klimat och vad vi kan göra för att förbättra det.

Mål 3:

Vi vill öka barnens och pedagogernas förståelse för processen kring återvinning.

Aktivitet: Varje avdelning väljer en produkt och följer den genom hela återvinningssystemet. Barnen ska också få skapa egna konstverk med hjälp av använt matrial som sedan visas på en utställning på förskolan.