Grön Flagg

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Stensborgsgatans förskola fick Grön Flagg certifikat i december 2010.

Grön Flagg är en miljöutmärkelse för skola och förskola. Den gröna flaggan är det synliga beviset på att man i den dagliga verksamheten prioriterar ett handlingsinriktat miljöarbete och verkar för en hållbar utveckling.

För att läsa mer se Håll Sverige Rent,

För att läsa om pågående arbete välj "Tema energi och klimat" i vänstermarginalen.