Stensborgsgatans förskolas mål

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Värdegrund

  • Vi samarbetar med föräldrarna för barnens bästa.
  • Alla, både barn och vuxna, ska känna sig välkomna och sedda.
  • Vi arbetar för att barnen ska känna sig trygga, så att de tror på sin förmåga, vågar uttrycka sina åsikter och visa alla sina känslor.
  • Vi tänker på att alla barn har lika värde, olika behov och förutsättningar.
  • Vi ska lyssna på vad barnen har att säga och föra samtal med dem.
  • Vi vill vara positiva förebilder och hjälper varandra att vara det.
  • Vi tänker på att vi omfattas av sekretess.