Föräldrasamverkan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Stensborgsgatans förskola har inskolningssamtal, uppföljningssamtal, utvecklingssamtal, traditionella föräldramöten och gemensamma familjesammankomster.

Vi har möten för föräldrasamverkan varje termin, där alla intresserade vårdnadshavare, förskolechef och personalrepresentant träffas.