Verksamhetsrapporter

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Alla förskolor i Sverige gör årligen en verksamhetsrapport. Där beskrivs förskolans förutsättningar och hur man lyckats med att nå målen i läroplanen och de lokala styrdokumenten.