Innemiljön

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vår lärmiljö är föränderlig vilket betyder att den utvecklas med barnen. Barnens intressen och ideer stimulerar oss till att "göra" nya rum där barnen kan leka, lära och utforska. Beroende av tema på hemvisten ändrar vi i våra olika vrår.

Välkomna till oss!

 

Innemiljön 

Stora rummet

  

Innemiljön

Upplevserummet

Drama, musik och ljus

Innemiljön

Verkstaden