Pedagoger

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vi som är stationerade på Manicken är:

        
          

 i                               
Irene Johnsson, Förskollärare            
 irene.johansson@eskilstuna.se              
                  

    w          
  Niclas Wikström, Barnskötare             
   niclas.wikstrom@eskilstuna.se         

 

   w     
Sandra D Sæmundsdóttir, Förskollärare 
sandra.samundsdottir@eskilstuna.se              

                        

  vian
 Vian Issa, Förskollärare
 vian.issa@eskilstuna.se

 evaN 
Eva Nysell Larsen, Förskollärare
eva.nyzell@eskilstuna.se                           

pontus
Pontus Hamnstedt, barnskötare
pontus.hamnstedt@eskilstuna.se 

 

 porträtt
Emil Dalkvist; förskollärare
emil.dalkvist@eskilstuna.se

Britt-Marie Strömbrink, resurs
britt-marie.strombrink@eskilstuna.se