Så här arbetar vi

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Krumeluren
På Krumeluren har vi barn i åldrarna 1-3 år.
Tillsammans med Mackapären (3-5år) bildar vi en så kallad grön modul.

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan och den lokala verksamhetsplanen och strävar efter att vår verksamhet skall vara rolig och lärorik. Vi vill att barnen ska känna trygghet och tilltro till sin egen förmåga. På Krumeluren arbetar vi mycket med samspel och värdegrunden.
Vi arbetar efter den pedagogiska synen på att barns utveckling sker genom ett lustfyllt lärande i såväl fri lek som i planerade aktiviteter och i olika vardagssituationer. Vi vill att barnen ska få inflytande över verksamhetens innehåll. 
Vi delar upp barnen i grupper där vi lägger fokus på lärande genom leken.

Vi anser att miljön har en betydelsefull roll i barns utveckling och lärande. Vi försöker ha en stimulerande inne och utemiljö med möjlighet som inbjuder till samspel, undersökande och lek. I miljön vill vi skapa platser för olika former av aktivitet. Både platser som inbjuder till en lugn sagostund men även platser som inbjuder till rörelse där barnen får använda hela kroppen.
Sång och rörelse är en stor del av vår verksamhet. Vi använder sång i samlingen och det finns möjlighet för barnen att lyssna på musik, spela instrument och dansa på Krumeluren.I vår ateljé har barnen möjlighet till olika former av skapande. Barnen får träna såväl motorik, teknik och utveckla sin kreativa förmåga.
I bygghörnan får barnen möjlighet att bygga med olika material. Barnen tränar sin motorik, sin kreativa förmåga, språk och samspel och matematiska begrepp.
I vår hemvrå/rollspelsrum har barnen möjlighet att utifrån sin egen erfarenhet och fantasi skapa olika rollekar. I rolleken tränar barnen bl.a. på att samspela med varandra samt utveckla språket.

På Stenby förskola har vi tillgång till ett vattenrum som vi använder kontinuerligt. Där får barnen möjlighet att arbeta med och uppleva vatten i mindre grupper.
På Krumeluren vill vi att barnen ska få uppleva och utforska sin närmiljö. Vi vistas mycket utomhus såväl på vår förskolegård och går även kontinuerligt till skogen. Just nu är det mycket fokus på årstider och väder. 
Vi arbetar mycket med inspirationsbilder. Genom att dokumentation finns synlig för barnen så får de tillgång till sina egna läroprocesser och då ges det möjlighet för samtal och inspiration för barnen själva.

Utifrån läroplan för förskolan och vår lokala verksamhetsplan som grund kommer vi starta höstterminen med tema Babblarna. Babblarna är för många redan bekanta figurer, men för er som inte är bekant med vännerna är det ett språkutvecklande material från Hattenförlag. (http://www.hattenforlag.se) Babblarna är väl genomtänkt språkträning. Inte bara för att de faktiskt hjälper till i språkutvecklingen, utan för att de gör det utan att man tänker på det. I leken med Babblarna, Babblarnas namn och deras speciella sätt att prata, så utvecklas språket. Babblarna älskas av alla och det fina är att varken barn eller vuxna tänker på att det är just språkträning det handlar om i leken och äventyren i Babblarnas värld.Barnen är indelade i två grupper, en Bobbo och Dadda. I januari gick vi över till att arbeta med ett annat material från Hattenförlag med "Ajja och Bajja". Vi är ute minst en gång per dag hela året om. Vår verksamhet är föränderlig och så är även de teman vi har med barngruppen. Under våren 2016 kommer vi arbeta med tema Bondgården utifrån språkmaterialet Ajja och Bajja. Barnen kommer få visa oss vägen fram och så får vi se till sommaren vad temat har mynat ut i.

För att se mer om hur vi arbetar besök gärna vår facebooksida: https://sv-se.facebook.com/Mackap%C3%A4renKrumeluren-Stenby-f%C3%B6rskola-307890899260242/timeline/

Varmt välkomna