Avdelningar/Hemvister

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Våra hemvister heter Manicken, Mojängen, Mackapären och Krumeluren.

Kling o Klang

Alla barn tillhör en hemvist uppdelade utifrån ålder. För att se just ditt barn utnyttjar vi våra fantastiska lokaler genom att dela in barnen i mindre grupper och jobbar ämnesintegreterat utifrån olika teman.