Vi som arbetar här

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Starens personal

I dagens läge har förskolan Staren 17 vuxna som arbetar i personalen. Det består av 12 pedagoger och barnskötare som är fördelade över Starens fyra avdelningar samt en kökspersonal och en lokalvårdare.

 

Kompetenser hos personalen

Samtliga:
  • Lärar- och förskollärarlegitimationer
  • ICDP - international child development program.
  • Hjärt- och lugnräddning (HLR) - vilket följs upp kontinuerligt.
  • TRAS (tidig registrering av språk) - hjälpmedel för att förebygga språksvårigheter.

 

Spetskompetenser:

  • Mini-Röris
  • Naturvetenskap och teknik (15 högskolepoäng)
  • Specialpedagogik (40 högskolepoäng)