Kvalitetsredovisning

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Varje år gör varje förskola en kvalitetsredovisning där man redovisar hur förskolan lyckats med att nå målen och en verksamhetsplan som redovisar nästa steg för att bli ännu bättre.