Ugglan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Ugglans pedagogiska utformning

Åldersgrupp 3-5 år

Ugglan är en så kallad storbarnsavdelning vilket innebär att miljö, material och aktiviteter är anpassade till barn mellan tre och fem år. Både inomhusmiljön och utomhusmiljön på Ugglan anpassas, utvecklas och förändras kontinuerligt för att säkertställa att den är inbjudande, stimulerande och lockar till lek och aktivitet för den aktuella barngruppen. Dessutom får barnen möjlighet att ta del av det rika utbudet av tillexempel lekparker som finns i närmiljön.

Ugglan arbetar mycket med olika typer av gruppindelningar för att i så stor mån som möjligt kunna möta varje barns önskemål och behov. Gruppindelningarna görs på olika sätt vid olika tillfällen och de kan till exempel styras av ålder, intresse eller behov.

Språkutveckling är ett huvudfokus som genomsyrar hela verksamheten