Föräldrasamverkan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

 På Starens förskola strävar vi efter en god kontakt mellan förskola och hem. Samverkan sker främst genom den dagliga kontakten, men också vid tillfällen som drop-in fika, föräldramöten, luciafirande och andra gemensamma aktiviteter.

När ert barn börjar hos oss erbjuds du ett inskolningssamtal och efter någon vecka ett uppföljningssamtal.

Varje år erbjuds du som vårdnadshavare ett barndelaktigt utvecklingssamtal där ditt barn tillsammans med pedagog på olika sätt beskriver barnets lärande utifrån våra nationella mål i Lpfö98/10.