Språk

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vi arbetar med språket i vardagen vid rutinsituationer som påklädning, blöjbyte och måltider. Genom att fånga barnen i sin egen utveckling, ta tillvara på det som barnen säger stimulerar vi utvecklingen vidare genom medvetna ordval och olika begrepp. Vi är en förebild, hur vi uttrycker oss är viktigt. Vi försöker att ta till vara på alla tillfällen för att stärka och föra barnens språkutveckling framåt. Språk och matematik hör ihop det handlar om att benämna och förtydliga begrepp.
Alla moduler på förskolan använder sig av observationsmaterialet TRAS (Tidig Registrering Av Språket). Detta gör vi för att se hur  vi pedagoger ska kunna stimulera barnens språkutveckling och utveckla vår språkliga verksamhet.

Broschyr språk

 

Bokstäver       berättarpåse