Matematik

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vi arbetar med matematiken i vardagen vid rutinsituationer som t.ex. påklädning, blöjbyte och måltider. Det gäller att fånga olika tillfällen under dagen. Vi ska veta syftet med vad vi vill, och hur barnen lär sig, individuellt.

Vi använder oss av begrepp: antal, sortering, para ihop, klassificera, rumsuppfattning, storlek, tyngd, mängd, former, volym, mätning, tid.

Språk och matematik hör ihop det handlar om att benämna och förtydliga begrepp. Viktigt att använda problemlösningar så att barnen själva får tänka och lära sig.

Broschyr matematik


 

Sortering    sortering