5-årsgruppen

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

5-årsgruppen består av de äldsta barnen på vår förskola, femåringarna. De kommer från grönmodul och rödmodul: 

Mål

När barnets övergång till de nya verksamheterna närmar sig har förskolan
den särskilda uppgiften att finna former för att avrunda och avsluta förskole-
perioden. (Lpfö 98)

Utförande och innehåll

På vårterminen träffas barnen en gång i veckan för att lära känna varandra inför starten i förskoleklas.
De får öva på samspel och samarbete på ett lekfullt och spännande sätt genom teateräventyr och NTA- Naturvetenskap