Föräldrasamverkan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Föräldrasamverkan på Snickarvägens förskola.

På hösten bjuder vi in alla vårdnadshavare på respektive modul till ett föräldramöte. Här presenteras vår lokala verksamhetsplan och likabehandlingsplanen.

En till två gånger träffas föräldrarådet. De består av representanter från varje avdelning och modul samt en personalrepresentant och förskolechefen. Dagordning till mötet kommer ut två veckor innan mötet och anslås på varje avdelning och modul och via mejl till samtliga representanter.

En gång per läsår inbjuds vårdnadshavare tillsammans med sitt barn till ett utvecklingssamtal.

Om vårdnadshavare har behov att prata kring sitt barn utöver utvecklingssamtalet bokas tid för detta.

Vårdnadshavarna inbjuds till avslutningssamtal när barnet slutar på vår förskola.

Efter 6-8 veckor bjuder vi in vårdnadshavarna till uppföljningssamtal efter inskolningen.

Kontinuerlig information kring verksamheten skickas till alla vårdnadshavare via vecko- eller månadsbrev.