Gula gruppen

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Hemvisten Myrans mål är att barnen ska få en ökad kommunikation och bli bemötta med respekt. Dessa mål försöker vi uppnå genom att ha inspirerande lärmiljöer där barn kan mötas i gemensamma aktiviteter.

myran två

myran

 

Vi går ofta till skogen där barnen kan utforska i naturen samt fantisera och dramatisera om vad som finns där. Vi dokumenterar våra aktiviteter och sätter upp dokumentationen så att barnen kan reflektera kring den.

Vi har aktiviteter både ute och inne under alla årstider.