verksamhet

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Hemvisten Myrans mål är att barnen ska få en ökad kommunikation och bli bemötta med respekt.
Dessa mål försöker vi uppnå genom att ha inspirerande lärmiljöer där barn kan mötas i gemensamma aktiviteter.

Experiment Myran Mattematik Myran