Myran

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

 

 barn

I oktober 2015 har hemvisten Myran 33 barn inskrivna i åldern 1-4 år.

Hemvisten är indelad i två grupper:
- röda gruppen 
- gula gruppen.

Den gula gruppen har 17 barn med tre pedagoger plus en resurspedagog.
Medan den röda gruppen har 16 barn med tre pedagoger och en resurs.