Kotten

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

 

 

Kotten är en hemvist för barn i åldrarna 1-3 år. Här arbetar 5 pedagoger med 25 barn.

   Vi strävar efter en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktiviteter och den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. Miljön ska även vara öppen, innehållsrik och inbjudande där barnen ska ha tillgång till all material och redskap.