Vatten och sand

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

 

barn

Barnen ges möjlighet att utforska vatten och sand som ger så många olika upplevelser

  • vatten och sand är ständigt under förändring i mötet med barnen och i mötet med nya material. Det tar aldrig slut på upptäckter.

Genom att arbeta utforskande ger vi barnen möjlighet att ställa frågor och uttrycka funderingar i sitt görande, samt ge dem nya vägar till nytt lärande.