Kommunikation

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Under vårt arbete med kommunikation har barnen bl a erbjudits att delta i boksamtal, där  arbetat  vi med texterna på olika sätt.

Vi har läst texten, sjungit, tittat på film, arbetat med lera och annat konkret material i bearbetandet av texten.

Vi har även tillfört mer material som papper och pennor av olika sorter på ett mer tillgängligt sätt för barnen, detta för att de ska kunna kommunicera sitt lärande i hela vår miljö.

Kommunikation