Gullvivan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

barn

Under våren 2016 är vi på Gullvivan organiserade på följande sätt: 

  •  Vi är sex pedagoger som jobbar med 30 barn.
  •  Vi erbjuder alla flickor och pojkar att varje dag möta vatten, sand, flytande färg samt bygg och konstruktion i sitt utforskande på förskolan.
  • Vi erbjuder även boksamtal och utforskande av skriftspråket på olika sätt.

Under dagen delar vi in barnen i tre grupper med två pedagoger i varje.