Läsning och kommunikation

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vi lägger stor vikt vid läsning och kommunikation. Oftast utgår vi från en saga och följer upp den på olika sätt med tex rollek, drama, målning, konstruktion.

Eftersom vi arbetar i små grupper får barnen goda möjligheter till fördjupning, att ställa frågor och diskussioner.

läsning och kommunikation