Verksamhet

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

violen    violen

 På Violen är vi 21 barn i åldern 4-6 år och 4 pedagoger.

Våra mål för läsåret.

- Barnen ska uppleva lustfyllt lärande i förskolan- läsning och kommunikation.
- Dokumentation av barnens förändrade kunnande.
- Föräldrarna ska uppleva att barnet är tryggt på förskolan.
- Alla barn ska uppleva att de blir bemötta med respekt och lyssnade på.              

För att nå dessa mål har vi delat upp oss i 3 grupper för bra möjligheter till
lärande, läsning, kommunikation samt synliggörande av barnens lärprocesser.