Sagor

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

 Genom att rita, skapa och måla ger vi barnen möjlighet att tillsammans berätta och uttrycka sina tankar och leka med ord.

Under hösten började vi arbeta med sagan om tre små grisar för att stimulera barnens fantasi och utöka barnens möjligheter till kommunikation med utgång av sagan om tre små grisarna.

    tuss     tuss

       tuss