Reflektion

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

tuss

I verksamheten dokumenterar och diskuterar vi  regelbundet tillsammans med barnen för att följa upp och ta reda på hur barnen upplever och tänker om sitt lärande