Gymnastik

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

tuss

tuss 

Barnen erbjuds gymnastik en gång varannan vecka, då går vi till Skiftingeskolans gymnastiksal för att barnen ska utveckla sina sinnen, fantasin och motoriken.

Enligt läroplanen för förskolan skall vi sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.