Djur i skogen

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vi går till skogen en gång i veckan. Då tar vi med oss bilder på djur som lever i svenska skogen.
-  läser kort fakta om djuren
-  tittar på olika bilder om djuren på läroplatan. 
-  tittar på film om djuren.

Tillbaka på  förskola följer vi upp detta och ger barnen möjligheter att själva jobba med djuren i form av att rita, måla och skapa.
Enligt läroplanen för förskolan skall vi sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för sin delaktighet i naturens kretslopp och förenkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur.

tuss

Syftet med skogsgruppen är:

- Att barnen ska få förståelse kunskap och respekt för naturen och allt levande.
- Att barnen ska utveckla sin motorik och fantasi när vi vistas ute i skogen.
- Att barnen ska ha roligt tillsammans ute i skogen och för att det är bra för hälsan.