Skogen

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Varje vecka går vi till skogen som finns i vår närmiljö. Barnen får då möjlighet att upptäcka allt som finns i skogen.

Vi undersöker och utforskar både på plats i skogen, men också genom att ta med olika naturmaterial tillbaka till förskolan där vi forskar vidare. Då använder vi oss av faktaböcker, lärplattor och smartboard för att fördjupa oss och söka kunskap.

     Skogen 1       Skogen 2

     Skogen3    Skogen 4