Skapande med olika material och tekniker

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

I  våra lärmiljöer erbjuder vi barnen att uttrycka sig med alla sina sinnen. Genom skapande med olika material och tekniker, dans, musik, tal och skrift.

Skapande 1    Skapande 2

Skapande 3    Skapande 4

Skapande 5    Skapande 6