Vitsippan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

 På Vitsippan har vi 23 barn som alla är 5 år. Vi är 3 pedagoger som arbetar här.
Vi vill att alla barn på Vitsippan upplever att de är trygga, att de har roligt och att de upplever ett lustfyllt lärande.

Detta gör vi genom att arbeta utifrån våra fyra mål som detta läsår är:

  • Barnen ska uppleva lustfyllt lärande i förskolan.
  • Dokumentation av barns förändrade kunnande.
  • Vårdnadshavarna ska uppleva att barnet är tryggt på förskolan.
  • Alla barn ska uppleva att de blir bemötta med respekt och lyssnade på.

 Avdelning Vitsippan