Uttrycka sig i olika former

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Estetik

Enligt läroplanen Lpfö98/10 skall förskolan sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som  lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och drama.