Skriftspråk och symboler

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

    

blå

     skriftspråk       bokstäver

Vi skriver med olika material

Enligt Lpfö 98/10 ska barnen få möjlighet att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.