Utematte

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

 blå  blå

Barnen får olika uppdrag i skogen, detta för att utveckla matematiska begrepp.

- Sök efter en pinne som är lika stor som din hand.....
- Hämta två pinnar och blad var....
- Lägg dem i storleksordning....

Enligt läroplanen Lpfö98/10 skall barnen utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.