Avdelningar

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

På förskolan finns det sju hemvister med ca 190 barn. Det finns tre hemvister i förskolans lokaler och fyra hemvister i skolans lokaler.

                         Gläntan

Gullvivan

1-3 år      

(Ligger i förskolans lokaler)

 tfn 016-710 66 98

Kotten

1-3 år  

(Ligger i förskolans lokaler)

 tfn 016-710 67 00

Myran

1-3 år  

(Ligger i förskolans lokaler)

 tfn 016-710 67 02

           

                         Dungen 

Violen

4-5 år

(Ligger i skolans lokaler)

 tfn 016-710 66 97

Fjärilen

4-5 år

Ligger i vårdcentralens lokaler)

 tfn 016-710 66 96

Vitsippan

5 år

(Ligger i skolans lokaler)

 tfn 016-710 67 03

Blåklockan

3-4 år

(Ligger i skolans lokaler)

 tfn 016-710 67 05