Tystnads- och anmälningsplikt

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Tystnadsplikt

Information som vi har om era barn och familjemedlemmar håller vi inlåsta, detta för att de aldrig ska kunna hamna i fel händer. På förskolan har vi tystnadsplikt, det innebär vi som pedagoger inte får prata om barnen eller er som föräldrar utanför arbetet så att barnens eller er identitet kan avslöjas. 

Anmälningsplikt

Vi som pedagoger måste enligt lag anmäla om vi misstänker att barnen far illa hemma, detta gör vi till socialtjänsten. Vi gör ingen anmälan utan att först ha haft samtal med vårdnadshavaren.