Grön Flagg

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Skiftingehus förskola har fått Grön Flagg

I januari blev vi Grön Flagg-certifierade. Det betyder att vi är en förskola som arbetar med hållbar utveckling. Syftet med Grön Flagg är att tidigt lära barnen visa respekt och empati för djur, människan och vår natur. Grön flagg handlar också om att alla ska känna delaktighet, mötas med respekt och bli lyssnade på, om alla människors lika värde. Det handlar också om miljöfrågor, som exempelvis vikten av källsortering.
Målet är att alla kommunala förskolor ska vara certifierade senast den 31 maj 2014. I arbetet mot att bli certifierande fokuserade vi på Skifitingehus förskola mot tre lokala mål

  • naturkraft/vi växer
  • källsortering
  • kamratskap

 

Grön flagg

Under föregående termin arbetade vi med tema naturkraft och källsortering. Höstens tema har handlat om kamratskap och empati. Både barn och personal haft fokus på att skapa gemenskap och glädje på vår förskola (en vi-känsla). Vi har bland annat delat in barnen i mindre grupper för attde lättare ska kunna skapa nära relationer till varandra.

Utifrån barnens intresse så har vi skapat miljöer och erbjudit material där barnen kan mötas och samspela med varandra. Genom att ändra miljön och tillföra nytt material har det bildats nya relationer och konflikterna har minskat.

Vi har arbetat aktivt med turtagning, bland annat med hjälp av lärplattan då barnen tar hänsyn till varandra och turas om vid andvändning. Sång och dans har också varit en del av vår gemenskap då vi tillsammans i gruppen har en kompissång som alla barn har lärt sig.

Vi arbetar kontinuerligt med att lyfta barnens starka sidor. Vi vill lyfta barnets jag- känsla, att jag är viktig, men även uppmuntra barnen till att hjälpa varandra i olika situationer vid bland annat påklädnad och matsituationer. Vi på förskolan arbetar med att barnen redan i tidig ålder ska lära sig respektera varandra. Vi arbetar aktivt med att barnen ska se varandra som en tillgång istället för konkurrenter.

 

Grön flagg
Att massera varandra kan stärka gemenskapen och empatin i barngruppen.

 

Grön flagg
Genom att låta barnen hjälpas åt så mycket som möjligt får de en chans att lära av varandra och att se varandra som tillgångar.